KATA

Kata je vzorec pohybů, který zahrnuje série logických a praktických obranných a útočných technik. V každé katě je uložena určitá skladba pohybů,které student může cvičit sám, bez partnera. Tyto katy byly vytvořeny starými mistry po mnoha letech výzkumu, cvičení a zkušeností z bojů.

Aplikace kat se rozvíjely a byly testovány ve skutečném boji. Takto se kata zlepšovala a rozvíjela do podoby,tak jak ji známe a cvičíme dnes. Vzhledem k času, ale i komplexnímu vývoji katy je nemožné vystopovat skutečný vývoj,který kata podstoupila. Je však známo, že staří mistři studovali boj zvířete proti zvířeti, člověka proti zvířeti a člověka proti člověku. Studovali také fyziologii lidského těla ve vztahu k boji,oběh krve v průběhu 24 hod, zranitelnost vitálních bodů vzhledem k denní době, západu a východu slunce a také k přílivu a odlivu. Všechny tyto elementy začlenili do kat. Důvody, proč se kata rozvíjela byly různé, jednak důvod čistě sebeobranný tak, jak ho cvičili obyčejní lidé před 1600 lety v Číně. Ale byly to i důvody pro posílení ducha a těla, pro které kata cvičili buddhističtí mniši.

GEKI SAI DAI ICHI Zničit (úvodní kata 1)
GEKI SAI DAI NI Zničit (úvodní kata 2)
SAIFA Vytrhnout a rozbít
SEIYUNCHIN Vstoupit a bojovat
SHISOCHIN Zničit ve čtyřech směrech
SANSERU 36 rukou
SEPAI 18 rukou
KURURUNFA Vyčkat a náhle udeřit
SESAN 13 rukou
SUPARINPEI 108 rukou
SANCHIN Tři bitvy
TENSHO Otáčející se dlaně

Gekisai Dai Ichi a Ni
Jsou to velice silné katy , které rozvíjí kombinaci rukou – nohou a základní práci nohama. Gekisai Dai Ichi vlevo a Ni vpravo

 

Kururunfa
Zahrnuje širokou paletu technik otevřenou rukou a speciální koordinaci nohou a rukou. Stejně jako Sesan má i Kururunfa měkké pohyby následované tvrdými pohyby. V Kururunfě je však tento rozdíl více zvýrazněný, pomalé prodloužené pohyby následované pausou, střídají prudké devastující explosivní techniky, poté se cyklus opět opakuje.

 

Saifa
V Číně se druhá část jména vysloví „ha“ , ale vlivem Okinawského dialektu se pozměnila slabika na „fa“ či „fuwa“ . Bunkai katy Saifa zahrnuje především osvobozování se z úchopu útočníka.

 

Sanchin
Originální čínský znak znamená „probodnout rukou“. Kanryo Higaonna učil Sanchin otevřenou rukou, dodnes je tak vyučovaná v Uechi-Ryu. Miyagi Chojun ji pozměnil do ruky v pěst, zatímco Kyoda Juhatsu – Toon Ryu pořád zachovává otevřené ruce. 3 (san) bitvy (chin) znamenají- mysl, tělo a duch a pracují jako jeden celek. Usilujeme o jednotu ducha, těla a mysli za pomoci tvrdého cvičení.

 

Sanseru
Prvních šest jsou oči, uši, nos, jazyk, tělo a duch. Druhých šest symbolizuje barvu, hlas, vůni, chuť, dotek a spravedlnost. Sanseru kata rozvíjí nízké kopy a techniky oběma rukama současně. Charakteristickým pohybem pro Sanseru v Goju-Ryu je nidan geri.

 

Seiyunchin
Katu charakterizují nízké postoje Shiko dachi a Neko ashi dachi. Taktéž úchopy a stržení k zemi. Když ji učíval Yagi Dai Sensei tak vyžadoval pevné držení a přemísťování v nízkých postojích. Pro tyto nízké postoje je Seyunchin jednou z důležitých tréninkových kat a také představuje trénink v nízkých postojích, tak typický pro Naha-te.

 

Sepai
Šest je druhá šestka ze Sanseru a trojka symbolizuje dobro,zlo a mír. Meitoku Yagi často říkával, že je založena na technikách jeřába,toto je zvláště patrné z postojů,švihových úderů a také z úhybové práce nohama.

 

Sesan
Třináctka v Číně má symboliku štěstí a prosperity. Sesan je estetická kata vyzdvihující ideály Goju Ryu použitím četných tvrdých a měkkých technik. Je to charakteristická kata v Goju Ryu systému. Říká se, že byla oblíbenou katou Chojuna Miyagiho.

Shisochin
„Shi“ jsou čtyři , „so“ je směr a „chin“ je bitva. Shisochin používá typické otevřené ruce – jde o techniky tygra a klasické čínské techniky – jako je např. technika „rozlobený tygr prochází lesem“.

Suparinpei
3x 36=108 má zvláštní význam v budhismu.Věří se, že člověk má celkem 108 hříchů a proto zvon v budhistických klášterech na 31. prosince odbíjí 108 krát, aby odehnal tyto duchy. Spočítaním 36 symbolů jako v Sanseru x 3 je Suparinpei. Je to nejdelší kata Goju-Ryu. Využívá širokého množství technik. Zahrnuje kontrolu dýchání, obsahuje nejširší množství aplikací a má hluboký vnitřní význam.
Z rubriky Historie.

Comments are closed.