Historický přehled

STŘÍPKY Z HISTORIE KARATE NA OKINAWĚ

1873 KANRYO HIGASHIONNA odešel ve 22 letech do Číny, do provincie FUKIEN (FUZHU)
1874 KANRYO HIGASHIONNA začal trénovat u mistra RYU RYU KO
1879 FANAKOSHI GICHIN začal jako 11ti letý trénovat u mistra YASUTSUME AZATA a krátce na to u Anka Itosu. Jeho zásluha o rozvoj a spopularizování karate ve světě úžasná a zaslouží si mimořádný obdiv. Roku 1923 založil Shotokan Dojo a v roce 1957 byla ním iniciovaná JKA oficiálně zaregistrována.
1889 KANRYO HIGASHIONNA se vrátil z Číny po 14ti letech tréninku.
1902 CHOJUN MIYAGI ve svých 14ti letech začal po doporučení Ryuko Aragakiho trénovat u Kanrya Higashionny. V tomto roce začal u Kanrya Higashionny také trénovat 15ti letý JUHATSU KYODA. Tento se stal jeho Uchi – deshi (vnitřní žák) a jako jediný se naučil všechny kata, které Kanryo Higashionna znal, včetně Sanzeru 1.Nedlouho poté založil TOON RYU. SEIKO HIGA se kata Sanzeru 1, která zůstala v našem systému Goju ryu naučil od Jahatsu Kyody.
1902 KENWA MABUNI začal ve svých 13ti letech cvičit SHURI-TE u mistra ANKO ITOSU a ještě téhož roku začal cvičit u Kanryo Higashionny. Roku 1934 otevřel v Osace svoje dojo a roku 1934 pojmenoval svůj styl SHITO RYU
1904 YABU KENTSU předvedl karate (SHORIN) na střední škole jako náhrada za existující tělocvik a gymnastiku
1905 KANRIO HIGASHIONNA začal učit na střední okresní škole v Naha a zavřel pěst v kata SANCHIN
1906 se uskutečnila na Okinawě první veřejná ukázka karate
1912 SEIKO HIGA začal trénovat u Kanrya Higashionny, bylo mu tehdy 12 let
1915 zemřel KANRYO HIGASHIONNA, veškeré náklady spoje s pohřbem hradí Chojun Miyagi
1916 CHOJUN MIYAGI odešel do Číny v doprovodu GO GENKI a EISHO KAKAMOTO na místo, kde trénoval Kanyryo Higashionna. Zůstali tam 2 měsíce.
1917 FUNAHOSHI GISHIN předvedl ukázku karate v Japonsku v KYOTO BUTOKU – DEN
1918 byl založen klub/společnost RYU KYU TOU-TE KENKYU-KA, která reprezentovala karate jako okinawskou cennost. Spoluzakladateli byli HANASHIRO CHOMO, MOTUBU CHOYO, MABUNI KENWA, FUNAKORMI OICHIN
10. 3.
1921
CHOJUN MIYAGI předvedl v Tokiu korunnímu princi HIROHITOVI ukázku karate
1922 OTSUKA HIRONORI (1. 6. 1892 – 29. 1. 1982) začal cvičit u Funakoshiho a v roce 1934 si založil vlastní klub. Roku 1940 pojmenoval svůj styl WADO RYU
1927 CHOJUN MIYAGI pojmenoval styl GOJU – RYU podle básně KEMPO HAKKU z čínských historických textů BUBISHI
1929 MEITOKU YAGI (6. 3. 1912 – 2003) začal v 17ti letech cvičit u Chojuna Miyagiho a zůstal u něho až do jeho smrti v roce 1953. Zdědil jeho karate-gi a obi. Brzy na to založil MEIBUKAN
1929 YAMAGUCHI GOGEN (20. 1. 1909 – 20. 5. 1989) začal cvičit karate u Chojuna Miyagiho. Má zásluhy na rozšíření okinawského karate. Jeho žákem byl i Morio Higaonna. V roce 1954 založil JONDOKAN (dnes ho vede K. IHA a H. ICHIA). Také byl vynikajícím judistou
1931 SEIKO HIGA na pokyn CHOJUN MIYAGIHO založil vlastní dojo
1933 Goju – ryu bylo oficiálně přijato do DAI NIPPON BUTOKUKA jako styl a karate jako RYU.
1935 MIYAZATO EIICHI (5. 7. 1922 – 11. 12. 1999) začal cvičit karate u Chojuna Miyagiho. Předtím se jako mladý učil judo a kendo. V roce 1922 začal cvičit kempo. Roku 1927 se seznámil s Chojunem Miyagim a o dva roky později začal u něho cvičit. V roce 1939 zavedl v Japonsku systém JIYU KUMITE.
1935 YAMAGUCHI GOGEN založil celojaponskou GOJU – RYU asociacii. V roce 1955 založil I. K. G. A. v roku 1964 na jeho popud byla vytvořena v Japonsku JKA. Mezi jeho žáky patřili nejen jeho 3 synové, 2 dcery, ale i URAKAWA a KIGUCHI – učitelé Takeji Ogawi.
25. 10.
1936
Okinawský deník THE RYU KYU SHINPO zorganizoval setkání okinawských mistrů karate, kteří změnili název z TODE na KARATE. Byli to CHOJUN MIYAGI, CHOKI MOTUBU, CHOSHIN CHIBANA, CHOMO HAMASHIRO, SHINPAN SHIROMA, TSUYOSHI CHITOSE, KENWA NAKASONE, KYODA JUHATSU, KENTSU YABU, CHOTOKU KYAH
1940 CHOJUN MIYAGI vytvořil kata Gekisai Dai Ichi a krátce na to i Ni.
1947 SEIKO HIGA obnovil první dojo po 2. světové válce
1948 MIYAGI ANICHI začal trénovat u Chojuna Miyagiho. Roku 1979 založil IOGKF, které dnes vede Morio Higaonna (Morio Higaonna byl žákem Eiichi Miyazata)
1956 MEITOKU YAGI, EICHI MIYAZOTO a SEIKO HIGA založili ZEN OKINAWA KARATE-DO GOJU KAI (Meitoku Yagi prezident, Seiko Higa víceprezident)
1960 SEIKO HIGA založil SHODOKAN GOJU RYU KARATE-DO CLUB – brzy přejmenovaný na Mezinárodní federaci okinawského Goju Ryu karate a kobudo
Z rubriky Historie.

Comments are closed.